Stádas tríú leibhéal bainte amach ag Gaelchultúr

Stádas tríú leibhéal bainte amach ag Gaelchultúr / Sarah de Búrca

Sheol an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, Coláiste na hÉireann le déanaí, coláiste nua de chuid Gaelchultúr atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, mar aon le chéad chúrsa na hinstitiúide, Diplóma Iarchéime san Aistriúchán, leibhéal a naoi.

Ócáid speisialta a bhí ann. Tá foireann Gaelchultúr an-sásta leis an toradh atá faighte acu anois tar éis na hoibre crua ar fad atá déanta acu thar na blianta.

Bhí áthas ar an Choimisinéir Teanga bheith i láthair agus muinín aige go gcuirfeadh an cúrsa nua seo go mór le stádas na Gaeilge, ach dar leis go bhfuil go leor le déanamh fós ó thaobh stádas na teanga de;

“Tá muid ag crosbhóthar faoi láthair agus tréimhse fhíorchinniúnach romhainn amach maidir le cinntí faoin mbealach a fhreastalóidh an státchóras feasta ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.”

Le linn na hócáide chomh maith bhronn an Coimisinéir Teanga Teastas sa Ghaeilge Ghairmiuil ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhain an cháilíocht sin amach le déanaí.

Close
Close