Acmhainní oideachais deonú orgán seolta i nGaeilge

Sheol an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí (GSP), i gcomhpháirt le Deonú Orgán Tuaisceart Éireann, acmhainní oideachais deonú orgán do bhunscoileanna Gaeilge ar na mallaibh. Tá sé mar aidhm acu oideachas ar dheonú orgán a sholáthar do pháistí óga i suíomh scoile.

Tacóidh na hacmhainní leis an churaclam oideachais chun feasacht a ardú ar an deonú orgán i measc daltaí Eochairchéim 1 agus daltaí Eochairchéim 2. Táthar ag súil go gcuideoidh seo le cumas na ndaltaí deonú orgán a thuiscint agus a phlé lena dteaghlaigh agus a gcuid cairde.

Seoladh na hacmhainní le linn Seachtain na Gaeilge le Energia 2024 agus bhí an feachtasóir óg, Dáithí Mac Gabhann, ar bís lena seoladh ina scoil féin, Bunscoil an tSléibhe Dhuibh in Iarthar Bhéal Feirste. Tá Dáithí i Rang 3 agus é go fóill ar an liosta feithimh le haghaidh trasphlandú croí. Rugadh é in 2016 agus Siondróm Hipeapláiseach Croí Clé air, galar croí neamhchoitianta a chiallaíonn nár forbraíodh taobh clé á chroí mar is ceart. Ní raibh na dochtúirí in ann a dhath a dhéanamh do Dháithí beag agus is í an t-aon rogha atá anois aige ná trasphlandú croí. Tá feachtas leanúnach ag Dáithí agus a dtuismitheoirí chun feasacht daoine a ardú ar an ábhar. Is féidir iad a leanúint ar Instagram anseo.

Is í aidhm na n-acmhainní bunscoile nua seo ná tuiscint na ndaltaí a fhorbairt ar a n-orgáin agus ar na rólanna tábhachtacha atá acu. Táthar ag súil go spreagfaidh sé neart plé sa bhaile maidir le deonú orgán agus trasphlandú agus go dtabharfaidh sé deis do dhaoine óga machnamh a dhéanamh ar an ábhar agus cad a dhéanfadh siad sa todhchaí.

Trí réimse leathan uirlisí oideachais spraíúla idirghníomhacha a chur ar fáil saor in aisce, foghlaimeoidh na páistí faoina gcuid orgán féin chomh maith leis an dóigh le haire a thabhairt dá gcorp amach anseo. Ar a bharr sin, déanfaidh na carachtair Orgamites® na ceachtanna thar a bheith sultmhar agus spraíúil do na páistí (agus do na múinteoirí)! 

Is bealach iontach iad na hacmhainní seo chun plé ar dheonú orgán a dhéanamh níos sothuigthe agus an cheist a thabhairt chun solais ar dhóigh atá fóirsteanach agus tarraingteach d'aoisghrúpa na ndaltaí. 

Dúirt athair Dháithí agus duine de bhaill an ghrúpa, Máirtín Mac Gabhann:

"Ceann de na rudaí is mó a gcreideann muidne ann ná an t-oideachas agus creideann muid go mór ins an oideachas agus deonú orgán...ní bolscaireacht atá i gceist, táthar ag cur eolas ar fáil do dhaoine óga sa dóigh is go dtig leo cinneadh a dhéanamh ag pointe ina saol. Mar sin de, tá muid chomh sásta go dtáinig an grúpa múinteoirí seo le chéile, agus feachtasóirí deonú orgán chomh maith, chun na háiseanna iontacha seo a chur ar fáil."

Is féidir acmhainní Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2 a íoslódáil anseo.

Is féidir pacáiste a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

Déanfar Orgamites® i gcomhpháirt le Deonú Orgán agus an Ghníomhaireacht Sláinte Poiblí. Is clár oideachais agus feasachta do dheonú orgán é Orgamites® a chruthaigh Rovdon Turner. Cruthaithe agus táirgthe ag All Good Co. CIC (AllGoodCo.org) © Cóipcheart 2016. Gach ceart ar cosaint.

Close
Close