Meabhairshláinte a chur chun tosaigh in 2021

Nuair a bhíonn daoine ag smaoineamh faoi chúrsaí sláinte, in amanna déanann siad dearmad ar an tsláinte mheabhrach agus ar an tábhacht a bhaineann le haire a thabhairt do d’intinn.

Labhair Micheál Ó Coigligh, úinéir an Home Hub i mBéal Feirste, faoin deis atá againn níos mó béime a leagan ar an mheabhairshláinte agus muid ag cur tús le bliain nua. Bliain iontach dúshlánach a bhí in 2020 d’achan duine agus is cinnte go mbeidh muid ag súil le tréimhse níos fusa sa 12 mhí amach romhainn.

Thug Micheál léargas ar na dóigheanna éagsúla ar féidir leat aire a thabhairt duit féin gan a bheith dírithe go hiomlán ar an aclaíocht.

Thig leat tuilleadh eolais ar Home Hub a fháil anseo:

https://www.facebook.com/HomeHubBelfast

Close
Close