Dóigheanna leis an imní agus strus a laghdú ag am scrúduithe

Is tréimhse strusmhar í tréimhse na scrúduithe scoile do dhaltaí fud fad an domhain.

Bíonn níos mó na 12% de dhéagóirí ag Tuaiscirt ag deáileáil leis an imní le linn na bliana agus taganna ardú ar an líon sin i mí na Bealtaine agus i mí an Mheithimh le teacht na scrúduithe.

seo do deagóirí agus le dul i ngleic ar sin, thug na clubanna óige i  Uachtar Chluainí cuireadh do Bronagh Starrs, le ceardlann a dhéanamh  leis na hóibrí óige.

Is síciteiripeoir d’ógánaigh agus údar í Bronagh Starrs a thugann moltaí agus comhairle do thuismitheoirí, scoileanna agus clubanna óige maidir le fadhbanna meabhracha agus mothúcháin i measc déagóirí, ar nós strus, imní agus tráma.

Mar chuid d'Fhéile na gCloigíní Gorma, thug Bronagh cuairt ar Gael Ionad Mhic Gioll i mBéal Feirste agus labhair sí le roinnt oibrithe óige ón cheantar faoi na dóigheanna éagsúla is féidir a úsáid chun cuidiú le daoine óga ag an am seo bliana.

Close
Close