Becky Nic Ainmhire: comórtas Crufts agus aire a thabhairt do do mhadadh le linn an tsamraidh


Is cinnte go bhfuil grá ag na hÉireannaigh do mhadaí de gach sórt agus go ndéanann muid ár seacht ndícheall iad a choinneáil sásta sláintiúil.

Tá sé seo iontach tábhachtach le linn an tsamhraidh go háirithe nuair a bhíonn an aimsir níos té, fiú anseo in Éirinn!

Tá baol láidir ann le linn na míonna seo go mbeidh stróc teasa agus díhiodráitiúchán ag na madaí muna mbíonn muid cúramach agus airdeallach faoi.

Labhair Meon Eile le Becky Nic Ainmhire, bean a bhfuil cuid mhaith taithí aici ag obair le madaí. Ghlac Becky páirt sa chomortas Crufts agus tá sí páirteach i gclub traenála le madadh s’aici, Miley, ar feadh na mblianta. Mhínigh sí na dóigheanna is fearr le madadh s’agat a choinneáil sásta le linn an tsamhraidh agus na buntáistí a bhaineann le bheith páirteach i gclub traenála madaí.

Close
Close