Athneartú pobail an Chairn – fiche bliain ag fás

I 1992 bhí ceantar Charn Tóchair i ndeisceart Dhoire cráite ag caillteanas daonra, caillteannas cultúrtha agus caillteanas eiceolaíochta.

Chinn muintir na háite a bpobal a athneartú agus an Ghaeilge le bheith mar chrann taca sa phróiseas atógála.

Tá grúpaí pobail i nGaeltacht Thír Chonaill imithe i dtreo an Chairn lena múnla athneartaithe a scrúdú.

Thug muid féin cuairt orthu lena scéal a chluistin…

Fiche bliain ag fás / Shane O Curraighin
Close
Close