Lá Feasachta ar Mhíchumas Foghlama

Leis an Lá Feasachta ar Mhíchumas Foghlama a cheiliúradh, thug Meon Eile cuairt ar Scoil Naomh Gearóid ar Bhóthar Mhic Giolla Dhuibh i mBéal Feirste.

Scoil den cead scoth atá ann, le foirgneamh nua ar ardchaighdeán agus lear mór áiseanna siamsúla acu do na páistí.

Bhuail muid le Fionntán McCotter atá ina mhúinteoir don rang eochar céim a trí. Labhair sé faoin chineál cleachtaidh a dheánann sé leis na daltaí agus faoin dóigh a spreagann sé iad chun sult a bhaint as a n-obair scoile.

Mhínigh sé na rudaí is fearr leis faoin phost agus an tairbhe pearsanta a bhaineann sé as.

Cé gur scoil Bheárla atá ann, deánann Fionntán a dhícheall an Ghaeilge a theagasc do na daltaí agus tá an cultúr mar chuid den chur chuige sa rang aige.

Close
Close