Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta - Míshástacht léirithe faoin Bhille nua Oideachais

D’fhreastail os cionn 300 toscaire ar Chomhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta i mBéal Feirste.

4,881 páiste atá ag tabhairt faoi Ghaeloideachas sna sé chontae faoi láthair. Ba é ‘Ag gabháil na gairmiúlachta’ téama na Comhdhála.

Labhair Meon Eile le lucht a fhreastalaithe faoi staid reatha an Ghaeloideachais agus faoi thodhchaí na hearnála.

Léirigh Príomhfheidmeannach na Comhairle, Dr Micheál Ó Duibh míshástacht faoi stádas na Gaeilge sa Bhille nua Oideachais…

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta
Close
Close