'Ní míchumas atá orm - is buntáiste atá ann'

Tá Ionad tacaíochta Coláiste Feirste ar an fhód le seacht mbliana anuas, freastalaíonn an Ionad ar daltaí le riachtanais foghlamtha éagsúla, aspéargar, disléicse agus pairilis cheirbreach ina measc.

Tá bainistíocht an Ionaid a lorg tacaíocht maonithe bhreise ón Roinn Oideachais as siocair go bhfuil orthu féin íoc as cuid mhaith de na seirbhísí foghlamtha atá a soláthair acu. Is é an t-aon Ionad dá leithéid a fhreastlaíonn ar an ghaeloideachas ó thuaidh.

Chaith Meon Eile lá i gcuideachta na daltaí agus foireann an Ionaid. Labhair muid leo faoina ndúshláin fhoghlama phearsanta agus faoina ndóchais don todhchaí.

Ní míchumas atá orm – buntáiste atá ann
Close
Close