Feachtas ar son meánscoile i gcathair Dhoire

Méanscoil

Leathchéad duine a d’fhreastail ar chruinniú i gcathair Dhoire le feachtas a thosnú ar son meánscoil Ghaeilge a bhunú sa chathair.

Níl soláthar meánscolaíochta sa chathair ó cuireadh críoch le Coláiste Cholmcille in 2008. Trí ghaelscoil atá i nDoire féin agus tá dhá cheann eile sa cheantar máguaird

Léirigh tuismitheoirí a míshástacht le linn an chruinnithe faoin easpa dul chun cinn atá déanta ag an Roinn Oideachais agus Comhairle na Gaelscolaíochta faoin cheist.

Bunaíodh coiste le hagóidí agus picéid a reáchtáil sa tréimhse amach anseo le haird a tharraingt ar an ábhar.

Dúirt Ionadaí na Roinne Oideachais le Meon Eile “…má léirítear éileamh soiléir d’iar-bhunscolaíocht trí Ghaeilge i nDoire go mbunófar Oideachas trí Ghaeilge faoi réir an airgid ar fáil agus an fhormheasa chuí.”

Chuir an tAire Oideachais John O’Dowd grúpa comhairliúcháin ar bun le féidearthachtaí meánscolaíochta inbhuanaithe a fhiosrú ó thuaidh i Lúnasa 2013.

Tá an grúpa le tuairisc agus moltaí a chur faoi bhráid an Aire Oideachais ag deireadh na míosa seo.

Ceithre bhall atá sa ghrúpa comhairliúcháin; An Saineolaí Oideachais Helen Ó Murchú, Pól McAlister ó Chigireacht Oideachais agus Oiliúna, Mícheál Ó Duibh ó Chomhairle na Gaelscolaíochta agus Paul O’Doherty ó Chomhairle na Scoileanna Caitliceacha faoi Chothabháil.

Close
Close