5 fhíseán cúrsaí reatha is mó ó 2019

Bliain chorraitheach, chonspóideach a bhí in 2019 i dtaca le cúrsaí reatha go háirithe sna Sé Chondae. Seo súil siar ar chúig fhíseáin a tharraing aird an phobail i mbliana…

Bagairt fíneála ar bhean 85 bliana d'aois as comhartha Gaeilge a chur in airde...

Tá Comhairle Bhardasach Aontroma agus Bhaile na Mainistreach ag bagairt fíneáil £2,500 a ghearradh ar bhean i mBaile Raghnaill as comhartha Gaeilge a bheith crochta ar sconsa a tí.

Fuair an bhean, atá 85 bliana d'aois, litir sa phost ón Chomhairle an tseachtain seo caite a mhaígh go raibh uirthi an comhartha a bhaint aníos taobh istigh de sheachtain ón am a seachadadh an litir.

Luadh an líne “the display of an unauthorised advertisement is an offence” sa litir agus go ngearrfaí uas-fíneáil £2500 uirthi mura mbainfeadh sí aníos an comhartha, agus £250 sa mhullach air sin achan lá a bheadh an fógra go fóill in airde.


Na céadta duine i gcoinne iarratais le feirmeacha oisrí a fhorbairt i dTír Chonaill..

Tá 13 hiarratas curtha chuig an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara Micheal Creed le feirmeacha oisrí a fhorbairt idir Bá Bhaile an Easa agus trá Mhachaire Rabhartaigh i nGaeltacht Thír Chonaill.

Is scéal é seo a tháinig aniar aduaidh ar chuid mhór den phobal áitiúil.

D'fhreastail breis ag 700 céad duine ar chruinniú poiblí a bhí ar siúl ar an Fhál Carrach le deanaí lena mí-shástacht agus a n-imní a léiriú faoi na pleananna seo.

Deirtear go mbeidh na feirmeacha chomh mór le 50 páirc peile.


1,000 freagra ar chomhairliúchán Ollscoil na Ríona faoi chomharthaí Gaeilge...

Bailíodh suas le 1,000 freagra ar phróiseas comhairliúcháin a bhí ar siúl in Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste faoi chomharthaíocht dhátheangach a chur in airde ar champas na hollscoile.

Bhain an comhairliúchán le ‘polasaí comhionannais, éagsúlachta agus ionchuimsitheachta’ na hollscoile agus d'éirigh leis an Chumann Gaelach líon suntasach freagraí a bhailiú le linn an chomhairliúcháin, ar tháinig deireadh leis Dé Céadaoin seo caite.


An Aoine Dhearg ag Stormont...

D'fhreastail na céadta daoine ar 'An Aoine Dhearg', léirsiú de chuid An Dream Dearg ag Cnoc an Anfa Dé hAoine seo caite.

Bhí an slua i mbun agóide ar son Acht Gaeilge agus iad ag éileamh ar na páirtithe atá i mbun comhchainteanna faoi láthair an gheallúint a tugadh i leith na Gaeilge i gComhaontú Chill Rímhinn a chomhlíonadh.


Tuairimí ón Teorainn: Coláiste Oiriall...

Is iomaí casadh i scéal Brexit le dhá bhliain go leith anuas ach sa deireadh thiar tá an chuma ar an scéal gur ag druidim chun deiridh atá an próiseas iomlán.

Sa tsraith seo 'Tuairimí ón Teorainn' tugann muid guth do dhaltaí scoile ar ábhar an Bhreatimeachta.

Pléann siad a dtuairimí ar an Bhreatimeacht agus an imní atá orthu faoin todhchaí, go háirithe agus iad ina gcónaí gar don teorainn.

An tseachtain seo, is i gColaiste Oiriall i Muineachán atá muid, áit ar roinn daltaí a gcuid barúlacha ar Brexit linn...Close
Close