5 fhíseán cúrsaí reatha is mó ó 2020

Bliain chorraitheach, dhúslánach a bhí in 2020. D’athraigh an Víreas Coronach saol achan dhuine anseo in Éirinn agus ar fud na cruinne. Seo súil siar ar chúig fhíseáin a tharraing aird an phobail i mbliana…

1. Scéal mná óige Gaeltachta a bhfuil COVID-19 uirthi

Coicís ó shín d'éirigh Marie Nic Eamharcaigh, as Gaeltacht Thír Chonaill, tinn le pianta agus teocht ard i ndiaidh di teacht abhaile as Londain.

Cuireadh Marie, atá 18 mbliana d'aois, chuig an ionad tástála coróinvíris i Leitir Ceanainn, ar chomhairle a dochtúra agus Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Rinneadh tástáil uirthi agus cúpla lá ó shin fuarthas toradh deimhneach ar an tástáil le haghaidh COVID-19.

Bhí leithlisiú ar súil ag Marie agus a teaghlach ó d'éirigh sí tinn coicís ó shín agus is í an t-aon duine sa teach atá tinn.

Labhair ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill léi inné - seo a bhí le rá aici.


 2. Forbairt tithíochta ag cur imní ar mhuintir Ráth Chairn

Tá Comharchumann Ráth Chairn i ndiaidh cás Ard-Chúirte a thógáil in éadán pleannana le haghaidh forbairt tithíochta suite sa cheantar.

Labhair Meon eile le hÉanna Ó Cróinín, Saoirse Nic Aogáin agus Seán Mac Donnacha faoin chás agus faoin imní atá ar mhuintir na háite mar gheall air. Is i bpáirc idir an bhunscoil agus Ionad Phobal Ráth Chairn atá na pleananna don fhorbairt tithíochta ina mbeidh tríocha teach. Is é seo “croílár an cheantair” a dúirt Ó Cróinín, atá ina chathaoirleach ar Chomharchumann Ráth Chairn.


3. Athrú ó bhonn déanta maidir le torthaí Ardleibhéil

Tá sé ráite ag an Aire Oideachais, Peter Weir, go mbeidh na torthaí bunaithe ar thuar na múinteoirí agus air sin amháin.

Chothaigh an dóigh ar láimhseáladh torthaí Ardleibhéil go leor conspóide an tseachtain seo caite nuair a fuair céatadán mór de mhic léinn torthaí a bhí níos ísle ná a tuaradh roimhe ré.

Labhair cúpla mac léinn le Meon Eile faoin bhealach ar tugadh na torthaí Ardleibhéil amach agus faoin athrú ó bhonn atá déanta ag an rialtas anois mar gheall ar an olc a bhí ar mhic léinn, tuismitheoirí agus múinteoirí araon.


4. Olltoghchán 2020 - Tuairimí ó Ghaeltacht Thír Chonaill

Tá ceann de na feachtais olltoghcháin is giorra agus is géire le fada ag teacht chun críche agus níl fágtha ach cúpla lá go dtí lá mór na vótaí.

Thug ár bhfísiriseoir Seán Ó Baoill cuairt ar Ghaeltacht Thír Chonaill, áit ar labhair sé le roinnt daoine fán cheantar le fáil amach cad iad na rudaí is mó atá ag cur imní ar mhuintir na Gaeltachta agus cad é lena mbeidh siad ag súil ón rialtas úr...


5. Na coláistí samhraidh Gaeltachta i mbaol

Labhair Meon Eile le Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, faoi na himpleachtaí a bhaineann leis an ghéarchéim do mhuintir na Gaeltachta agus do stádas na Gaeilge ar fud na tíre. 

Labhair muid le Conchobhar Mac Giolla Bhríde atá ina phríomhoide ar Choláiste Bhun an Inbhir faoin tionchar a bheas ar fhoireann na gcoláistí chomh maith leis na mná tí agus daltaí scoile a théann chun na Gaeltachta achan bhliain chun blaiseadh beag a fháil de shaibhreas an chultúir sa Ghaeltacht. 


Close
Close