Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Is tógra comhoibrithe é Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh idir an tIontaobhas Coillearnaí agus Cumann Forbartha Charn Tóchair.

Is é an aidhm atá ag foireann an tearmainn ná meas agus aitheantas a spreagadh maidir leis an dúlra, an Ghaeilge a chur chun cinn agus béaloideachas na háite a chothú.

Thug Meon Eile cuairt ar Thearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh le labhairt leo faoin obair fhiúntach atá ar siúl acu.

Tearman Dúlra
Close
Close