Eolaíocht na n-óg ag Pláinéadlann Ard Mhacha

Eolaíocht

Tá clár oiliúna faoi thurgnaimh eolaíochta as Gaeilge faoi sheol ag Pláinéadlann Ard Mhacha chun páistí Gaelscoile na cathrach a mhealladh i dtreo na heolaíochta.

Is comhpháirtíocht an tionscnamh oiliúna seo idir Cairde Teo, an Bord Réigiúnach Oideachais agus an Phláinéadlann.

D’fiosraigh muid rathúlacht an tionscnaimh agus iarrachtaí na bpáistí chun roicéid a chruthú agus a lainseáil!

Close
Close