Ná héirí báite faoi ualach na nuachta

Katie McGreal

Tá olcas nach beag ag tarlú ar domhan faoi láthair. B’fhéidir go raibh sé i gcónaí amhlaidh ach ní raibh sé os ár gcomhair chomh mór céanna, ach anois táimid ag cloisteáil faoi an t-am ar fad. An Phalaistín agus Iosrael, an cogadh san Úcráin, na tuillte i gCorcaigh, an speirling atá ag déanamh scrios i Meicsiceo… sin díreach sampla beag de na rudaí atá ag déanamh imní do dhaoine ar fud an domhain. Bíonn na scéalta seo le cloisteáil an t-am ar fad ar an nuacht agus ar na meáin shóisialta lá i ndiaidh lae agus go leanúnach ó dhubh go dubh.

Má bhímid ag éisteacht leis na drochscéalta seo an t-am ar fad, níl aon amhras ach go mbíonn tionchar acu orainn, cé nach ionann é agus na daoine féin atá ag fulaingt.

Tá méid áirithe is féidir linne a dhéanamh - airgead a thabhairt do charthanachtaí atá ag obair sna háiteanna seo, freastal ar agóidí lenár míshástacht a léiriú, labhairt leis na polatiteoirí tofa chun impí orthu rud éigin a rá go poiblí ar son nó i gcoinne cibé rud atá ag dul ar aghaidh.

Taobh amuigh de sin áfach, níl smacht againne ar an méid atá ag titim amach agus, mar sin de, ní dhéanfaidh sé mórán maitheasa duit a bheith ag cloisteáil faoi gach uile lá.

Caithfimid aire a thabhairt dúinn féin agus a bheith airdeallach ar céard a bhfuilmid ag éisteacht leis agus ag léamh. Má mhothaíonn tú in ísle brí mar gheall ar chuile rud atá tú ag cloisteáil, tóg sos uaidh. Ní drochrud é agus ní drochdhuine tú muna bhfuil a fhios agat gach uile rud atá ag titim amach ar domhan an t-am ar fad. Tóg sos ón nuacht agus ó na meáin shóisialta. Is féidir leat go fóill eolas a bheith agat ar imeachtaí idirnáisiúnta ach léamh fúthu uair sa lá nó uair gach dhá lá in ionad ar bhonn leanúnach.

Déan cinnte de go gcaitheann tú am sa nádúr. Is am álainn den bhliain é seo le bheith taobh amuigh, go háirithe in áit a bhfuil crainn. Tá an-chuma ar na duilleoga agus iad ag déanamh réidh le titim ó na crainn. Caith am sa dúlra, fiú más gairid féin é. Má airíonn tú go bhfuil an iomarca smaointe ag dul thart i do chloigeann agus go bhfuil siad ag cur isteach ort, bain díot do bhróga agus cuir do chosa nochta ar an bhféar. Bainfidh sin d’aird ó do chloigeann agus ó do smaointe agus cuirfear do bhéim ar do chosa agus ar an talamh láithreach.

Tosaigh liosta buíochais. Gach lá, sula dtéann tú a luí smaoinigh ar trí rud a chuireann áthas ort nó trí rud mhaithe a tharla an lá sin agus scríobh síos iad i ndialann bheag. Coinnigh an dialann nó leabhar nótaí in aice le do leaba le nach ndéanfaidh tú dearmad air. Cabhróidh an cleachtadh seo leat díriú ar na rudaí dearfacha i do shaol in ionad a bheith ag díriú an iomarca ar na drochrudaí an t-am ar fad, mar is dual ár n-intinn.

Déan cinnte de go gcuireann tú am i leataobh le caitheamh leis na daoine a bhfuil grá agat dóibh i do shaol, bíodh sin do chairde nó do theaghlach. Déan rud éigin leo, nó déan teagmháil leo ar an bhfón fiú, agus bí buíoch as an am sin. Mar a fheiceann muid in áiteanna eile, ní bhíonn sé chomh héasca sin am ceart a chaitheamh le daoine, go háirithe agus baol an bháis ann de bharr cogaíochta nó athrú aeráide.

Go bunasach, déan an méid is féidir leat a dhéanamh ach tabhair aire duit féin freisin sa tréimhse seo ina bhfuil sé deacair éalú ón eolas síoraí agus ón nuacht leanúnach.

Close
Close