Tuairimí ón Teorainn: Jimmy Hill

Tá an Breatimeacht ag teannadh linn agus éiginnteacht faoin todhchaí ag cur imní ar chuid mhór daoine.

Sa tsraith seo, labhraíonn Meon Eile le daoine ar dhá thaobh na teorann faoi na himpleachtaí a bheidh ag Brexit daofa.

Duine acu sin ná an t-ollamh ollscoile Jimmy Hill. 

Is Leas-Uachtarán é Jimmy ar Choláiste Náisiúnta na hÉireann i mBaile Átha Cliath ach tá cónaí air i nDroichead na Banna i gContae an Dúin.

Achan lá taistealaíonn Jimmy ar an traen ón Iúr go Baile Átha Cliath le dul ar an obair.

Labhair Meon Eile le Jimmy faoin tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag Brexit ar an turas seo agus fosta ar chúrsaí oideachais ó dheas...

Close
Close