Idir mise agus tusa- Súgradh istigh nó súgradh amuigh?

Idir mise agus tusa- Súgradh istigh nó súgradh amuigh?

Cé acu is fearr – súgradh taobh istigh nó súgradh taobh amuigh? An fearr rith sa choill nó leibhéal úr a bhaint amach ar chluiche ríomhaire? An tairbhí cluiche a imirt sa pháirc nó a bheith ar Facebook?

Sin an t-ábhar mór spairne atá idir Kirsten agus Emmet as Dún Pádraig san agallamh seo ó pheann an scríbhneora Shéamais Mhic Annaidh.

Idir Mise agus Tusa

Cailín

Nach deas an lá é, a dheartháirín,

le gabháil amach ag spraoi,

Ag súgradh leis an mhadadh,

ag imirt peile, nó ag rith?

Nach dtiocfá amach sa ghairdín

Faoi theas na gréine buí

Go mbuailfimid lenár gcairde

Nó beidh siad uilig amuigh?

Buachaill

I bhfad ró-the atá sé,

A dheirfiúirín, a stór,

Le bheith amuigh sa ghairdín,

Anseo táim compordach go leor

Ag súgradh leis an ghléas seo

Ag léim, ag troid, ag rith,

Gabh thusa amach más mian leat,

Ach fanfaidh mise istigh.

Cailín

Nach tú atá go falsa,

gan fuinneamh i do chroí,

Ag stánadh ar do ríomhaire,

Nuair ba chóir duit a bheith ag spraoi.

Cad a tharla do do rothar,

Do shlat iascaigh, is bhróga peile,

Do scátaí, is bata leadóige,

Is an t-uafás rudaí eile?

Buachaill

Tá’s agat, bíonn sé fliuch de ghnách,

Is tá na bróga sin ró-bheag.

Ní thig liom gabháil ar mo rothar

Nó tá na boinn i bhfad ró-bhog.

Tá mo shlat iascaigh briste

Tá na rudaí eile caillte

Tá gach rud agam ar mo ríomhaire

Buailim cnaipe is deir sé ‘Fáilte!’

Cailín

Bheadh fáilte romhat amuigh,

Le do chairde uilig ón scoil

Tá siad bailithe uilig le chéile

Seo an áit a bhfuil muid ag gabháil

Ar dtús chuig páirc na peile,

Cois locha agus ansin sa choill

Is nuair atá muid tuirseach traochta

Tiocfaidh muid ar ais gan mhoill.

Buachaill

Ní maith liom loch nó coill,

Is bí geall nach maith liom páirc

Is fearr liom scáileán agus cluichí

Orthu sin a bhím ag amharc.

Ag troid le dragúin agus ainmhithe

Agus ansin ag rásáil cairr

Ag buaileadh ar na cnaipí,

ó, nach é sin an craic is fearr!

Cailín

Maith go leor, a dheartháirín

Tá mise ag gabháil amach

Agus tig leatsa fanacht anseo leat féin

Go huaigneach insan teach.

Ach más maith leat na hargóintí,

A bheith glic agus gasta,

Bhuel, sin mar a bhíonn ár gcluichí,

Is bíonn muidne sona sásta.

Buachaill

Tusa sona, sásta?

Ní chreidfidh mé thú a choích’,

Nuair a bhainim leibhéal úr amach

Bíonn gliondar ar mo chroí.

Nuair a mharaím-se an ollphéist

Nuair a éalaím-se ón chleas

Nuair a aimsím-se an taisce rúnda

Bíonn sé thar a bheith deas!

Cailín

Ní thuigeann tú ciall an fhocail

Ní thuigeann tú cad é an rud ‘deas’

‘S é sin a bheith amuigh ag súgradh

Ag imirt spóirt is cleas.

Slán leat, anois, a dheartháirín,

Tá an argóint s’againn thart.

Beidh mise is mo chairde,

Ag gabháil ó neart go neart!

Buachaill

Ná himigh leat go fóill, a stór,

Níl deireadh ráite agam fós

Is breá liom cluichí ríomhaire

Is ní chreidim gur drochnós iad

Ach is breá liom caint is comhluadar,

Argóintí, troid is spóirt,

A bheith ag iomaíocht le mo dheirfiúr

Agus coimhlintí den tseort.

Cailín

Dá mbeadh lámhán eile agat,

Chuirfinn suas le bheith istigh

Fhad is go mbeadh muid beirt le chéile,

Ag súgradh is ag spraoi.

Rugann sí gréim ar an lámhán agus éiríonn léi é a bhaint de.

Lig domh seal go bhfeice mé,

Leibhéal a haon, a dó is a trí

Nach bhfuil mise lán chomh maith leat

O a Dhia, mo chroí!

Ach tagann deireadh tobann lena cluiche agus caitheann sí uaithi an lámhán

Buachaill

Ach níl aon lámhán eile agam

Tá sé anois ina cheithre phíosa

Agus níl airgead ar bith agam

Nó sin airgead póca míosa!

Cailín

Mo leithscéal leat, a dheartháirín

Ba chóir domh a bheith níos cúraimí

Ní raibh mé ach ag iarraidh leat a bheith

Ag súgradh leat agus ag amaidí.

Buachaill

Níl rud ar bith anois le déanamh agam

Ach a bheith ag súgradh leat amuigh

Má thugann tú luach an ghléis dom

Rachaidh mé leat ag spraoi!

Cailín

Rachaimis amach le chéile

Ag súgradh, spórt agus spraoi,

mar a rinne muid gach uile lá,

mar riamh i gcónaí bhí.

*Buachaill *

Ag léim, ag rith, ag súgradh

‘Sé bhí muid sona sásta,

Sin, an dóigh a mbíodh muid riamh,

Agus sin mar a bheas muid feasta!

Close
Close