Glórtha Uladh - Brian Ó Domhnaill


Tá muid ar ais lenár sraith nua, Glórtha Uladh.

Gach seachtain beidh muid i gcuideachta amhránaithe de bhunadh Chúige Uladh agus iad i mbun amhránaíochta ar stíl an tsean-nóis.

An tseachtain seo tá muid i dTír Chonaill agus muid i mbun comhrá leis an amhránaí iomráiteach, Brian Danny Minnie Ó Domhnaill.

Is as Anagaire i nGaeltacht Thír Chonaill do Bhrian agus tá sé ag dul don cheol traidisiúnta agus i mbun amhránaíochta ó bhí ina ghasúr óg.

Chuir Brian suim ar leith san amhránaíocht ar an tsean-nós agus é ag fás aníos, agus ní raibh sé i bhfad gur thoisigh sé ag glacadh páirte sna comórtais éagsúla ar fud na tíre. 

Freastlaíonn Brian ar Oireachtas na Gaeilge achan bhliain go fóill le páirt a ghlacadh sna comórtais sean-nóis.

Deir Brian gurb é an sean-nós an caitheamh aimsire is mó atá aige agus go mbaineann sé an oiread suilt as bheith ag cruinniú ceoil agus ag teacht ar shean-amhráin.

Tá bua an cheoil ag Brian gan amhras agus ba dhoiligh é a bhulaadh ag canadh leagan Conallach den amhrán clúiteach ‘Róisín Dubh’, mar atá le cluinstin thíos…

An tÓganach Ródheas


Tháinig an t-óganach ródheas na bhaile tráthnóna

Agus bhuail seisean stroic ar an mhadadh

D’amharc sé síos ar an eiteán bheag chaol

An seo ar shníomh tú ó mhaidin?

 

Bhí mé ag cartadh na díge is ag cur amach an aoiligh

Tabhairt ruaig ar na caoirigh ón ngeamhar

Bhí mé seal ag cur dídean i ndoras na gaoithe 

Agus seal ag tabhairt cíoch do do leanbh

 

O, A Dhia dhílis nach mór m’ábhair caointe

Nuair nár ghlac  mise comhairle ó m’athair

Gur phós mise an sladaire salach gan fhónamh

Ar neamhchead mo dhaoine nach maireann

 

Mairg a mbíonn póc air is a thóin a bheith folamh

Tart ar mo scóig agus deoch ag mnaoi an leanna

Nuair a síleann na mná óga mo phócaí bheith folamh

Bíonn sean tairní bróg in mo phócai is mé dhá gcroitheadh

 

Chuaigh muid na trá agus rinne muid lá

Ba ann a bhi an cheereáil is an battle

Go dtigidh d’anam a bhean riabhaigh a haon mhic na striapaí

Gur ghoid tú mo ghiota den duilleasc


Róisín Dubh

Róisín Dubh

Agus a Róise ná bíodh brón ort fá’r éirigh duit

Tá na bráithre ‘a teacht thar sáile ‘gus ag triall thar muir

Tiocfaidh do phardún ón phápa agus ón Róimh anoir

Agus ní sparáilfear fíon Spáinneach ar mo Róisín Dubh

 

A Róise mhín mhodhmhar is na gciabhfholt dubh

Tar a’ triall ‘un mo thorraimh más áil leat é

Beidh mo chónairse dhá tógáil i lár an lae

Is gurbh í do phógsa Dé Domhnaigh a bhásaigh mé

 

Dá bhfeicfeá Róise Dé Domhnaigh is í ag éirí amach

Crios Phroinsis uirthi timpeall fá lár a coirp

Thánaig an t-am uirthi ar shantaigh sí an t-ógfhear deas

Is mura dtéigh bang uirthi millfidh sí an t-ord ar fad

 

Nach aerach a théid sí un aonaigh ina cóta cuilt

Is gan aici maoin shaolta nó bólacht cnoc

Nó an aon ghiní déag a bhí fana cófra ghlais

Nach siúd an féirín le gur bhréagnaigh mé mo Róisín Dubh

 

A Róise dá mba liom thú nár ba fearrde duit

Is deas a chealgfainn do leanbhan dá mbíodh sé ag gol

Is in Alabainn dá gcasfaí sinn inné nó inniu

Scéall cinnte a ghrá go bpillfidh muid araon gan guth

 

Tá réalt ins na spéirthí in imeall an cheo

Is cha raibh léitid i nGleann an Fhia ‘gus ní bheidh go deo

Gaoth na hÉirne go dtugas léim léi cé gur mhór an sruth

Is mar ghá gréinne ar mhalaidh shléibhe atá mo Róisín Dubh

 

Beidh an Éirne na tuillí tréanna agus réabfar cnoic

Beidh an fharraige na tonnaí gorma agus doirtfar fuil

Beidh gach gleann sléibhe ar fud Éireann is na móinte ar crith

Lá éigin sula néagfaidh mo Róisín Dubh

Close
Close