Employ Ability - Ag Cabhrú le daoine faoi mhíchumas chun post a aimsiú

Employ Ability - Ag Cabhrú le daoine faoi mhíchumas chun post a aimsiú

Bunaíodh ‘Employ Ability Galway’ sa bhliain 2001 mar chuid de 23 comhlacht in Éirinn a thugann tacaíocht do dhaoine le míchumas fostaíocht a aimsiú.

Tá clár faoi leith ag ‘Employ Ability,’ Clár Fostaíochta faoi Thacaíocht, ina gcabhraíonn sé le daoine faoi mhíchumas obair a shaothrú. Tá ceithre chéim ag an gclár;

(1) Measúnú ar Riachtanais

(2) Post a Sholáthar

(3) Fostaithe le Tacaíocht ó Thraenálaí Poist

(4) Socrú i bPost le hIarchúram nó Comhairleoireacht

Employ Ability - Ag Cabhrú le daoine faoi mhíchumas chun post a aimsiú / Sarah de Búrca

Tá an tseirbhís ar fáil do dhaoine incháilithe uilig faoi mhíchumas atá ullamh do phost. Ta Éascaitheoir Fostaíochta amháin, Róisín McDonagh, ag obair le Employ Ability Galway a bhfuil Gaeilge líofa aici chomh maith le teanga chomharthaíochta agus tá sí ar fáil le bheith ag obair le daoine in aon áit i nGaillimh má tá fostóirí nó fostaithe ag iarriadh na seirbhíse.

Tá ‘An Tionscnamh Scáthfhoghlama’ ar siúl an tseachtain seo, is é sin seachtain ina bhfuil daoine atá ag iarraidh foghlaim faoi phost faoi leith ábalta fostóirí a leanúint chun níos mó eolais a fháil faoin bpost sin.

Bíonn An Tionscnamh Scáthfhoghlama ar siul gach Aibreán ach idir an dá linn tá lán fáilte roimh fostóirí agus fostaithe dul i dteagmháil le Employ Ability.

Close
Close