Club Óige Rann na Feirste ag ceiliúradh na Gaeilge

Club Óige Rann na Feirste ag ceiliúradh na Gaeilge

Bhí Club Óige Rann na Feirste ag ceiliúradh ‘Féile Dheireadh Seachtaine na Gaeilge’ ar na mallaibh le béim mhór ar an chultúr agus ar an teanga.

Bhí a lán imeachtaí ar siúl ó chomórtas ealaíne agus comórtas dántaí go neart siamsaíochta idir cheol, dhrámaíocht, scéalaíocht agus dhamhsa.

Déanann an club freastal ar pháistí idir ocht mbliana d’aois agus trí bliana déag agus bíonn sé ar siúl achan Aoine agus meascán d’áiseanna agus imeachtaí ar fáil dóibh idir spórt, ealaín, dhrámaíocht agus eile.

Tá sár-obair bainte amach ag an choiste le deich mbliana anuas agus iad chomh gníomhach ag cothú chultúr agus thraidisiúin an bhaile i measc an aosa óig, mar is a dúirt Brídanna Ní Bhaoill, “is í an óige an mhuintir a thabharfaidh ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile é”.

Club Óige Rann na Feirste
Close
Close