Scéim amharclannaíochta 'Aisling Óg' ar Líne

Le cúig shamhradh anuas tá deis tugtha ag 'Aisling Óg' do pháistí sult a bhaint as cleachtais amharclannaíochta. Cuireadh ceachtanna damhsa, aisteoireachta, ealaíne agus ceoil ar fáil, agus bhí na páistí a gcuid cruthaitheachta a fhorbairt trí mheán na Gaeilge.

I mbliana, bhí athrú ar sceideal Aisling Óg agus an scéim curtha ar líne acu de bharr COVID-19. Bhí lear mór gníomhaíochtaí ar siúl le seachtain anuas agus páistí ar fud Bhéal Feirste ag glacadh páirt iontu.

Labhair Meon Eile le Sinéad Nic Colaim, stiúrthóir Aisling Óg, agus thug sí cur síos dúinn ar an scéim i mbliana agus ar na dóigheanna samhlaíocha a bhí acu leis an amharclannaíocht a thabhairt a fhad leis na páistí.

Close
Close