Idir Mise agus Tusa - An Trampailín

Cé acu is fearr – ag déanamh damhsa Gaelach ar thrampailín nó a bheith ag aithris filíochta agus tú ag léimnigh? Sin an argóint idir Lily agus Darragh in agallamh na seachtaine seo ó pheann Eithne Ní Ghallchobhair.

Idir Mise agus Tusa

Girseach

Tá mé i mo shuí anseo go brónach

Le plástar ar mo ladhra.

Ní thig liom mo chos a thochas -

Tá plástair ar mo mhéara.

Tá mo rúitín go hiomlán leónta

Gan trácht ar mo chloigeann bocht.

Níl orlach díom nach bhfuil i bpian

Agus ní ormsa a bhí an locht.

Gasúr

Thit mise ar shlat mo dhroma

Bhí mé caite ar an talamh.

Baineadh an oiread sin de gheit asam

Bhí mé dall, bodhar agus balbh.

Nuair a bhí mé ag léimnigh liom go bródúil

Ag léimnigh liom le brí

Is beag a shíl mé go mbeinn istigh anseo

Sínte i mo luí.

Girseach

Cad chuige go raibh tú ag aisteoireacht

Le do chorp agus le do theanga?

Dá ndíreofá ar do dhá chos

Ní léimfeá thar an eangach.

Gasúr

Léim tusa thar an eangach fosta

Nó ní bheifeá istigh anseo.

Tú ag luascadh agus ag rince

Is míorúilteach tú bheith beo.

Tá an aithris béil chomh rithimeach

Feileann sé don trampailín.

Níos fearr ná bheith ag rince

Gan cheol nó fiú gan bhuíon.

Girseach

Tá mo bhua-sa iontach ealaíonta

‘Sé sin filíocht na gcos.

Bhuaigh mé duais as bheith ag léimnigh

Agus ag damhsa liom gan sos.

Léim mé agus dhamhsaigh mé

I rith an lae os comhair slua.

Ní raibh léamh ná scríobh ná inse béil

Ar mo chuid thalann, ar mo bhua.

Gasúr

Bíodh do ríl is do chornphíopa agat

Is beag an difear domhsa.

Ní thiocfaidh clú nó cáil chugat

As a bheith ag léimnigh agus ag luascadh?

Girseach

Is iomaí duine a rinne iontas domh

Ag an iomaí féile ghradamach

Ag léimnigh liom ar mo thrampailín

Ag dul don damhsa Gaelach.

Gasúr

Is iomaí duine a rinne iontas díot

Agus tú i do ábhar náire

Ag na healaíona áille Gaelacha

Ní raibh ionat ach ábhar gáire.

Níl rud ar bith níos fearr ar domhan

Ná bheith ag preabadh agus ag aithris duain.

Déan dearmad ar an sleascéim trasna

agus a bheith damhsa leat gan tiúin.

Girseach

Phreab mé ar mo cheann, phreab mé ar mo mhuin,

bhuail mé mo smig is mo shrón.

Chas ar mo shála, ghortaigh mo ladhra,

mo rúitín, mo ghlúine, mo thóin.

Gasúr

Tá an bheirt againn gortaithe, goinideach.

Tá muid caite, meaite, garbh.

Ní bheidh muid ag léimnigh ar feadh cupla mí

Agus sin an fhírinne seabh.

Girseach

Ach nuair a bheas biseach ar ár ngortaithe,

Nuair a bheas ár gcnámha briste socraithe,

Nuair a bheas ár snaidhmeanna fuilteacha doichte,

Beidh muid ar ais ar an trampailín.

Close
Close